Borden website

Onze identiteit

De grondslag voor al het denken en handelen op de peuterspeelzaal wordt gevormd door de Bijbel.

Het gezin houdt de centrale plaats in de opvoeding. De peuterspeelzaal heeft ook een ondersteunende rol in de godsdienstige opvoeding als er uit de Bijbel verteld wordt en Psalmen en geestelijke liederen gezongen worden, als de peuters verteld wordt van zonde en van genade.