Borden website

Wat doen we

Algemeen programma

Het programma is de uitwerking van onze doelstelling. Door hun spel ontwikkelen peuters zich, onder deskundige en bevoegde leidsters op het gebied van eigen identiteit, zindelijkheid, emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, creativiteit, zelfredzaamheid, sociale ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en motorische ontwikkeling.

Een belangrijke voorwaarde om te kunnen spelen en zich te ontwikkelen is dat de peuter zich veilig en geborgen voelt op de peuterspeelzaal. Daarom werken we zo veel mogelijk met vaste leidsters, met een vaste regelmaat, geven we ruime aandacht aan verzorgingsaspecten en leren we de peuters rekening te houden met elkaar en elkaars spel.

Voor- en vroegschoolse educatie

Peuters die extra ondersteuning nodig hebben bij m.n. de taalontwikkeling, bieden we de mogelijkheid meer dan twee dagdelen naar de peuterspeelzaal te komen. Dit kan alleen op advies van de JGZ-verpleegkundige van het consultatiebureau.